Antibiyotiklerin kullanımı ve hijyen konusunda ANKEM Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof Dr Bülent Gürler ile yapılan röportaj

ANKEM DERGİSİ

YAZARLARA BİLGİ YAYIN KURULU YAYINLANMIŞ SAYILAR YAYINLANMIŞ SAYILARDA ARA

Yayınlanan Sayılar

ANKEM Dergisi

Cilt 11 • Sayı 2 • 1997
« Geri
Özet Tam Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 86 - 2]
Kongreye Katılanlar ve Sunularda Adı Bulunanlar


[s. 86 - 3]
Yazım Kuralları


[s. 86 - 4]
Program


[s. 86 - 5]
İçindekiler


[s. 86 - 1]
Düzeltme


[s. 87 - 179]
Kongre Sunumları


[s. 181 - 184]
HASTANE İNFEKSİYONLARININ TANIMLANMASI, EPİDEMİYOLOJİSİ VE EKONOMİK YÖNÜ
Definition, epidemiology and economic impact of hospital infections

Kurtuluş TÖRECİ
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 185 - 190]
HASTANE İNFEKSİYONLARININ SÜRVEYANSI
Nosocomial infection surveillance

Murat HAYRAN
Omega Araştırma Şirketi, Kavaklıdere, ANKARA
[s. 191 - 196]
HASTANE İNFEKSİYONU KONTROLÜNDE MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARININ ETKİNLİKLERİ
The activities microbiology laboratory in hospital infection control

Şengül DERBENTLİ
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 197 - 201]
SAĞLIK PERSONELİNE BULAŞABİLECEK İNFEKSİYONLAR VE KORUNMA ÖNERİLERİ
Infections that are transferred from patients to staff and preventive measures

Latife MAMIKOĞLU
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ANTALYA
[s. 205 - 207]
BETA-LAKTAMAZLAR VE KLİNİK AÇIDAN ÖNEMİ
The clinical significance of beta-lactamases

Nuran YULUĞ
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
[s. 209 - 212]
AmpC ve GENİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZLARDA SON GELİŞMELER
AmpC and recent progresses in extended-spectrum beta-lactamases

Deniz GÜR
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, ANKARA
[s. 213 - 219]
BETA-LAKTAMAZ İNHİBİTÖRLERİNE DİRENÇLİ TEM-BENZERİ ENZİMLER
Inhibitor resistant TEM beta-lactamases

Zeynep GÜLAY
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
[s. 221 - 225]
KARBAPENEMAZLAR
Carbapenemases

S.G.B. AMYES
Department of Medical Microbiology, The Medical School, University of Edinburgh, Tevriot Place, Edindurg EH8 SAG, Scotland, U.K
[s. 227 - 230]
MİKOBAKTERİLERDE BETA-LAKTAMAZLAR
Beta-lactamases in mycobacteria

Sesin KOCAGÖZ1, Tanıl KOCAGÖZ2
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA

2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 233 - 234]
ANTİBİYOTİKLERLE TEDAVİ
Antibiotic therapy

Murat DİLMENER
İstanbul Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 235 - 239]
RASYONEL ANTİBİYOTİK KULLANIMI
Rational usage of antibiotics

Özcan NAZLICAN
Haseki Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Aksaray, İSTANBUL
[s. 241 - 245]
AKUT GASTROİNTESTİNAL VE HEPATO-BİLİER SİSTEM İNFEKSİYONLARINDA AMPİRİK ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ
Empiric antibiotics treatment in acute gastrointestinal and hepato-bilier system infections

Engin SEBER
Şişli Etfal Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Şişli, İSTANBUL

4Lütfen eksik ve hatalı sayıları bize bildiriniz.

Copyright © 2017, ANKEM      powered by LookUs & OnlineMakale