Antibiyotiklerin kullanımı ve hijyen konusunda ANKEM Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof Dr Bülent Gürler ile yapılan röportaj

ANKEM DERGİSİ

YAZARLARA BİLGİ YAYIN KURULU YAYINLANMIŞ SAYILAR YAYINLANMIŞ SAYILARDA ARA

Yayınlanan Sayılar

ANKEM Dergisi

Cilt 14 • Sayı 3 • 2000
« Geri
Özet Tam Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 236 - 240]
ANTİBİYOTİKLERİN FARMAKOKİNETİK VE FARMAKODİNAMİK ÖZELLİKLERİ: GENEL BAKIŞ


Lütfiye EROĞLU
İstanbul Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 241 - 243]
KONSANTRASYONA BAĞIMLI AKTİVİTE GÖSTEREN ANTİBİYOTİKLER


Muzaffer FİNCANCI
SSK İstanbul Eğitim Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Samatya, İSTANBUL
[s. 244 - 247]
ZAMANA BAĞIMLI AKTİVİTE GÖSTEREN ANTİBİYOTİKLER


Pınar YAMANTÜRK
İstanbul Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 250 - 253]
İNFEKSİYON HASTALIKLARININ TANISINDA KALİTE


Ali MERT
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Cerrahpaşa, İSTANBUL
[s. 254 - 257]
SAĞLIK HİZMETLERİNDE SÜREKLİ KALİTE İYİLEŞTİRME


H.Erdal AKALIN
Pfizer İlaçları A.Ş. Ortaköy, İSTANBUL
[s. 260 - 265]
SITMA TANISINDA YENİLİKLER


Ahmet ÖZBİLGİN, Ahmet Taylan TAMAY
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, MANİSA
[s. 266 - 270]
SITMA SAĞALTIMI


Ülgen Zeki OK
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, MANİSA
[s. 271 - 276]
SITMA AŞILARINDA YENİLİKLER


Kor YERELİ
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, MANİSA
[s. 278 - 279]
ANTİFUNGAL İLAÇLAR: GENEL BAKIŞ


Nuran YULUĞ
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İnciraltı, İZMİR
[s. 280 - 285]
YÜZEYEL MİKOZLARIN TEDAVİSİNDE KULLANILAN ANTİFUNGAL İLAÇLAR


Macit İLKİT
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Balcalı, ADANA
[s. 286 - 297]
SİSTEMİK MANTAR İNFEKSİYONLARINDA KULLANILAN ANTİFUNGAL İLAÇLAR


Mine YÜCESOY
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İnciraltı, İZMİR
[s. 300 - 302]
ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ BİRİNCİ BASAMAK HEKİMLİĞİNDE ANTİBİYOTİK KULLANIMINI NASIL ETKİLER ?


Murat AKOVA
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Sıhhiye, ANKARA
[s. 303 - 307]
BİRİNCİ BASAMAK HEKİMLİKTE KEMOPROFİLAKSİ


Sercan ULUSOY
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
[s. 310 - 313]
PNÖMONİ: TEDAVİ KILAVUZU-2000


Semra ÇALANGU
İstanbul Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 314 - 317]
ATEŞLİ NÖTROPENİK HASTALARDA ANTİBİYOTİK UYGULAMALARI-2000


Murat AKOVA
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Sıhhiye, ANKARA
[s. 318 - 321]
İNFEKTİF ENDOKARDİT PROFİLAKSİSİ-2000


Volkan KORTEN
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Altunizade, İSTANBUL
[s. 324 - 327]
YOĞUN BAKIM İNFEKSİYONLARINA GENEL YAKLAŞIM


Nahit ÇAKAR
İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 328 - 332]
YOĞUN BAKIMDA NOZOKOMİYAL PNÖMONİ (VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ)


Figen ESEN
İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 334 - 338]
ÇOCUKLUK ÇAĞI TÜBERKÜLOZUNDA TANI YÖNTEMLERİ


Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, BURSA İSTANBUL
[s. 339 - 340]
ÇOCUK TÜBERKÜLOZUNDA GÜNCEL TEDAVİ


Nuran SALMAN
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 341 - 346]
TÜBERKÜLOZLU ANNE BEBEĞİNE YAKLAŞIM VE TEDAVİ


Ayper SOMER
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 348 - 353]
ANTİVİRALLERE GENEL BAKIŞ VE YENİ ANTİVİRALLERİN ETKİ MEKANİZMALARI


Hakan ABACIOĞLU
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
[s. 354 - 359]
HERPES VİRÜS İNFEKSİYONLARININ SAĞALTIMINDA YENİ GELİŞMELER


Deniz GÖKENGİN
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
[s. 360 - 364]
İNFLUENZA SAĞALTIMINDA YENİLİKLER


Ekin ERTEM
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
[s. 366 - 367]
ANTİBİYOTİKLERİN İSTENMEYEN ETKİLERİ: GENEL BAKIŞ


Cemil TAŞÇIOĞLU
İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 368 - 369]
ANTİBİYOTİK İSHALLERİ


S. Fatih BEŞIŞIK
İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 370 - 371]
ANTİMİKROBİYAL İLAÇLARA BAĞLI HEPATOTOKSİSİTE


Sabahattin KAYMAKOĞLU
İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 372 - 373]
ANTİBİYOTİK OTOTOKSİSİTESİ


Can KARATAY
İstanbul Tıp Fakültesi, Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 374 - 376]
ANTİBİYOTİK NEFROTOKSİSİTESİ


Semra BOZFAKIOĞLU
İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 378 - 381]
MUKOZAL İMMÜNİTE: İNFEKSİYON HASTALARINDAKİ İŞLEVİ


Selim BADUR
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji ve Temel İmmünoloji Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 382 - 386]
İNTRASELÜLER İNFEKSİYONLARDA İMMUN PATOGENEZ


Nükhet TÜZÜNER
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Pataloji Anabilim Dalı, Hematopatoloji Bölümü, Cerrahpaşa, İSTANBUL
[s. 387 - 390]
İNFEKSİYONLARDA İMMÜN YANITIN HİSTOPATOLOJİK DÜZEYDE DEĞERLENDİRİLMESİ


Şevket RUACAN
Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, ANKARA
[s. 392 - 394]
HIV/AIDS EPİDEMİYOLOJİSİ


Başak DOKUZOĞLU
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, ANKARA
[s. 395 - 399]
HİV İNFEKSİYONLARININ TEDAVİSİ-2000


Volkan KORTEN
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Altunizade, İSTANBUL
[s. 400 - 405]
ANTİRETROVİRALLERE DİRENÇ MEKANİZMALARI VE DİRENÇ TESTLERİ


Hakan ABACIOĞLU
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
[s. 408 - 411]
KRONİK VİRAL HEPATİT ETKENLERİ


Selim BADUR
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji ve Temel İmmünoloji Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 412 - 415]
ÇOCUKLUK ÇAĞINDA B HEPATİTİNİN DOĞAL SEYRİ VE TEDAVİSİ


Fügen ÇULLU
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 416 - 422]
KRONİK VİRAL HEPATİT TEDAVİSİ


Yılmaz ÇAKALOĞLU
İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 423 - 425]
HASTANE SALGINI İNCELEMESİ


Yeşim ÇETİNKAYA
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Sıhhiye, ANKARA

4Lütfen eksik ve hatalı sayıları bize bildiriniz.

Copyright © 2017, ANKEM      powered by LookUs & OnlineMakale