Antibiyotiklerin kullanımı ve hijyen konusunda ANKEM Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof Dr Bülent Gürler ile yapılan röportaj

ANKEM DERGİSİ

YAZARLARA BİLGİ YAYIN KURULU YAYINLANMIŞ SAYILAR YAYINLANMIŞ SAYILARDA ARA

Yayınlanan Sayılar

ANKEM Dergisi

Cilt 15 • Sayı 3 • 2001
« Geri
Özet Tam Metin Başlık ve Yazarlar

İçindekiler


[s. 1 - 1]
Prof Dr (HASAN) KURTULUŞ TÖRECİ'NİN BİYOGRAFİSİ


[s. 3 - 23]
Prof Dr KURTULUŞ TÖRECİ'NİN YAYIN LİSTESİ


[s. 234 - 237]
YAPTIKLARIMIZA ELEŞTİREL BAKIŞ


Ömrüm UZUN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Sıhhiye, ANKARA
[s. 238 - 239]
DENEYSEL MODELLERDEKİ BAŞARILARIN DAYANILMAZ HAFİFLİĞİ


M. Oğuz GÜÇ
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Sıhhiye, ANKARA
[s. 240 - 241]
DENEY TÜPÜNDEN KLİNİĞE: GERÇEĞİN SOĞUK YÜZÜ


Metin ÇAKMAKÇI
Acıbadem Sağlık Grubu Tıbbi Direktörü, Acıbadem, Kadıköy, İSTANBUL
[s. 244 - 246]
TIBBİ HATALAR: NEDİR, NASIL ÖNLENEBİLİR ?


H. Erdal AKALIN
Pfizer İlaçları A.Ş. Ortaköy, İSTANBUL
[s. 247 - 249]
TIBBİ HATALAR: TANIMLAR VE KONUNUN ÖNEMİ


Metin ÇAKMAKÇI
Acıbadem Sağlık Grubu Tıbbi Direktörü, Acıbadem, Kadıköy, İSTANBUL
[s. 250 - 252]
HASTANE İNFEKSİYONLARI: ÖNLENEBİLİR TIBBİ HATALAR


Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Sıhhiye, ANKARA
[s. 254 - 259]
AVRUPA BİRLİĞİNDE YÜKSEK ÖĞRETİM VE TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ


Semih BASKAN
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 262 - 269]
PRİMER PERİTONİT


Adnan İŞGÖR
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Şişli, İSTANBUL
[s. 270 - 277]
SEKONDER PERİTONİTLERDE TEDAVİ


Mehmet MİHMANLI
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Genel Cerrahisi Kliniği, Şişli, İSTANBUL
[s. 278 - 284]
TERSİYER PERİTONİT


Hasan KALAFAT
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Cerrahpaşa, İSTANBUL
[s. 286 - 292]
ANTİBİYOTİK TEDAVİSİNDEKİ BAŞARISIZLIKTA ETKENE AİT FAKTÖRLER


Latife MAMIKOĞLU
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANTALYA
[s. 293 - 297]
ANTİBİYOTİK TEDAVİSİNDEKİ BAŞARISIZLIKLARDA KONAĞA VE ANTİBİYOTİĞE AİT FAKTÖRLER


Ata Nevzat YALÇIN
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Saltak, DENİZLİ
[s. 300 - 303]
YOĞUN BAKIMDA VENTİLASYON İLİŞKİLİ PNÖMONİNİN ÖNLENMESİ


Nahit ÇAKAR
İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 304 - 307]
YOĞUN BAKIMDA KATETER İNFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİ


Metin KARABÖCÜOĞLU
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 308 - 314]
YOĞUN BAKIMDA BARSAK KAYNAKLI İNFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİ


Kubilay DEMİRAĞ
Ege Üniversitesi Tıp FAkültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
[s. 316 - 320]
TÜBERKÜLOZ TANISI


Tuğrul ŞİPİT
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ANKARA
[s. 321 - 329]
TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİ VE HASTA TAKİBİ


Şeref ÖZKARA
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ANKARA
[s. 330 - 334]
ÇOK İLACA DİRENÇLİ TÜBERKÜLOZDA TANI VE TEDAVİNİN ESASLARI


Kemal TAHAOĞLU
SSK Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim Hastanesi, İSTANBUL
[s. 336 - 343]
PNÖMONİ ETKENİ MİKROORGANİZMALAR


Şengül DERBENTLİ
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 344 - 346]
ERİŞKİNDE PNÖMONİ


Lütfiye MÜLAZIMOĞLU
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Altunizade, İSTANBUL
[s. 347 - 349]
ÇOCUKLARDA PNÖMONİ TEDAVİSİ


Nuran SALMAN
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 350 - 355]
NOZOKOMİYAL PNÖMONİDE TANI VE TEDAVİ


Mustafa BAKIR
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Pediatrik Enfeksiyon Bilim Dalı, Altunizade, İSTANBUL
[s. 358 - 362]
YANIK İNFEKSİYONLARINA MİKROBİYOLOJİK YAKLAŞIM


Ahmet BAŞUSTAOĞLU
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Etlik, ANKARA
[s. 363 - 366]
YANIK İNFEKSİYONLARINDA ANTİBİYOTİK KULLANIMI


Geylani ÖZOK
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
[s. 367 - 373]
YANIK YARASI İNFEKSİYONU


Murat TÜREGÜN
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Etlik, ANKARA
[s. 376 - 380]
SOSYOKÜLTÜREL, EKONOMİK VE EPİDEMİYOLOJİK VERİLERE GÖRE AŞI TAKVİMİNİN TARTIŞILMASI


İbrahim ILDIRIM
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Görükle, BURSA
[s. 381]
GELECEK 10-30 YILDA AŞI TEKNOLOJİSİNDE GELİŞMELER VE BUNUN PRATİĞE YANSIMASI


Olcay YEĞİN
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, ANTALYA
[s. 384 - 390]
GRAM POZİTİF KOKLARDA DİRENÇ MEKANİZMALARI


Deniz GÜR
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Sıhhiye, ANKARA
[s. 391 - 406]
DİRENÇLİ GRAM POZİTİF KOK İNFEKSİYONLARININ YAYGINLIĞI


Filiz AKATA
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, EDİRNE
[s. 407 - 415]
DİRENÇLİ GRAM POZİTİF KOK İNFEKSİYONLARINDA ANTİMİKROBİYAL TEDAVİ


Sercan ULUSOY,
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
[s. 418 - 420]
GRAM NEGATİF MİKROORGANİZMALARIN DİRENÇ MEKANİZMALARI


Haluk VAHABOĞLU
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sopalı Çiftliği, KOCAELİ
[s. 421 - 424]
GRAM NEGATİF ÇOMAK İNFEKSİYONLARINDA GÜNCEL TEDAVİ YAKLAŞIMLARI


Dilek ARMAN
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Beşevler, ANKARA
[s. 425 - 436]
YOĞUN BAKIMLARDA DİRENÇ GELİŞMESİNİ ÖNLEME YÖNTEMLERİ


Halis AKALIN
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Görükle, BURSA
[s. 438]
CİNSEL YOLLA BULAŞAN İNFEKSİYONLAR


Demir SERTER
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
[s. 440 - 442]
ANTİBİYOTİK-ANTİBİYOTİK ETKİLEŞİMLERİ


Muzaffer FİNCANCI
SSK İstanbul Eğitim Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Samatya, İSTANBUL
[s. 443 - 446]
ANTİBİYOTİK-DİĞER İLAÇ/BESİN ETKİLEŞİMLERİ


Pınar YAMANTÜRK
İstanbul Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 447 - 451]
KRİTİK HASTALARDA ANTİMİKROBİK İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE KLİNİK ÖNEMİ


Nahit ÇAKAR
İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 454 - 459]
KÜÇÜK CERRAHİ GİRİŞİMLERDE ANTİBİYOTERAPİ


Seher DEMİRER1, Ferit TANERİ2
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Sıhhiye, ANKARA

2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Beşevler, ANKARA
[s. 462 - 475]
İDRAR YOLU İNFEKSİYONLARI


Sevgi MİR
Ege Üniversitesi Tıp FAkültesi, Pediatrik Nefroloji Bilim Dalı, Bornova, İZMİR
[s. 476 - 477]
İDRAR YOLU İNFEKSİYONLARININ KLİNİĞİ VE UZUN SÜRELİ SONUÇLARI


Semra BOZFAKIOĞLU
İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 478 - 484]
İDRAR YOLU İNFEKSİYONLARINDA TANI KRİTERLERİ


Mehmet BAKIR
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, SİVAS
[s. 485 - 487]
VEZİKOÜRETRAL REFLÜ VE İDRAR YOLU İNFEKSİYONLARI


Barış ALTAY, Erdal APAYDIN
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
[s. 488 - 493]
MESANE-SFİNKTER FONKSİYON BOZUKLUKLARI


Ali AVANOĞLU
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Pediatrik Üroloji Bilim Dalı, Bornova, İZMİR
[s. 494 - 497]
İDRAR YOLU İNFEKSİYONLARININ TIBBI TEDAVİSİ


Semra BOZFAKIOĞLU,
İstanbul Tıp Fakültesi, İç hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 500 - 507]
FEBRİL NÖTROPENİLİ ÇOCUKLARDA MİKROBİYOLOJİK TANI YAKLAŞIMI


Nezahat GÜRLER
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 508 - 514]
DÜŞÜK RİSKLİ ATEŞLİ NÖTROPENİK ÇOCUKLARDA AMPİRİK TEDAVİ


Rejin KEBUDİ
İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 515 - 520]
FEBRİL NÖTROPENİLİ HASTALARDA SOLUNUM SİSTEMİ İNFEKSİYONLARINA YAKLAŞIM


Nazan ÇETİNGÜL
Ege Üniversitesi Tıp FAkültesi, Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı, Bornova, İZMİR
[s. 522 - 525]
GENİTAL CHLAMYDIA TRACHOMATIS İNFEKSİYONLARI VE SAĞALTIM


Deniz GÖKENGİN,
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
[s. 526 - 532]
CHLAMYDIA VE ARTRIT


Murat İNANÇ
İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 533 - 537]
CHLAMYDIA İNFEKSİYONLARINDA MİKROBİYOLOJİK TANI


Ali AĞAÇFİDAN,
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji ve Temel İmmünoloji Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 540 - 542]
QUINUPRISTIN VE DALFOPRISTIN


Volkan KORTEN
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Altunizade, İSTANBUL
[s. 543 - 545]
OKSAZOLİDİNONLAR


Lütfiye MÜLAZIMOĞLU
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Altunizade, İSTANBUL
[s. 546 - 550]
KETOLİDLER


Sercan ULUSOY
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İZMİR
[s. 552 - 555]
KRİTİK HASTADA ENTERAL NÜTRİSYON


Moiz BAHAR
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 556 - 559]
BAKTERİYEL TRANSLOKASYON NÜTRİSYON UYGULAMASI YÖNÜNDEN ÖNEMLİ MİDİR ?


Mustafa TİRELİ
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi, 2.Cerrahi Kliniği, İZMİR
[s. 560 - 563]
ERKEN ENTERAL BESLENME


Mehmet OĞUZ
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Beşevler, ANKARA
[s. 564 - 566]
İMMUNONÜTRİSYON


Figen ESEN
İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 568 - 570]
BRUSELLOZ EPİDEMİYOLOJİSİ


Mustafa Aydın ÇEVİK
S.B. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2.İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, ANKARA
[s. 571 - 574]
BRUCELLA BAKTERİLERİNDE İN-VİTRO ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞI


Bülent SÜMERKAN
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ
[s. 575 - 576]
BRUSELLOZİS TEDAVİSİ


Murat AKOVA
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Sıhhiye, Ankara
[s. 578 - 582]
ANTİBİYOTİKLERİN İMMÜNOMODULATUAR ETKİLERİ


Cengiz CANPOLAT
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Altunizade, İSTANBUL
[s. 583 - 585]
ANTİ-VİRAL VE AIDS TEDAVİSİNDE KULLANILAN AJANLARIN İMMÜNOMODÜLATÖR ETKİLERİ


Selim BADUR,
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji ve Temel İmmünoloji Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 588 - 592]
CERRAHİ ANAEROB İNFEKSİYONLAR


Korhan TAVİLOĞLU
İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 593 - 599]
ANAEROB İNFEKSİYONLARA GENEL BAKIŞ VE ANTİMİKROBİYALLERE DİRENÇ DURUMU


Nezahat GÜRLER
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 600 - 610]
ANAEROB İNFEKSİYONLARDA ANTİMİKROBİYAL TEDAVİ


Hakan LEBLEBİCİOĞLU
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, SAMSUN
[s. 611 - 616]
ANAEROB İNFEKSİYONLARDA HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ


Şamil AKTAŞ
İstanbul Tıp Fakültesi, Deniz ve Sualtı Hekimliği Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 618 - 620]
YENİ BİR TANI GÖSTERGESİ: PROKALSİTONİN


Selim BADUR
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 621 - 624]
İNFEKSİYON HASTALIKLARININ TANISINDA İMMÜNGLOBULİN G AVİDİTE TESTLERİ


Dilek ÇOLAK,
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANTALYA
[s. 625 - 629]
PROBİYOTİKLER


Meral GÜLTEKİN,
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANTALYA
[s. 632 - 635]
GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ


M.Kaya YAŞINOK
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı, ANKARA
[s. 636 - 639]
GAP YÖRESİNDE PARAZİT VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI: DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI


M.Ali ÖZCEL
Türkiye Parazitoloji Derneği Başkanı, İZMİR
[s. 640 - 642]
GAP BÖLGESİNİN SAĞLIK SORUNLARI: ALINMIŞ VE ALINMAKTA OLAN ÖNLEMLER


Rüstem ZEYDAN
Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, ANKARA
[s. 644 - 650]
DOĞAL AFETLER VE OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA GÖRÜLEN İNFEKSİYON HASTALIKLARI:SURVEYANS VE HAZIRLIKLI OLMA


Necati DEDEOĞLU
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, ANTALYA
[s. 651 - 656]
DOĞAL AFETLER VE OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA GÖRÜLEN İNFEKSİYON HASTALIKLARI:KONTROL ÖNLEMLERİ


Reyhan UÇKU
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Balçova, İZMİR
[s. 657 - 660]
MARMARA DEPREMİNDEN SONRA YÜRÜTÜLEN SALGIN KONTROL VE SURVEYANS ÇALIŞMASI


Haluk VAHABOĞLU
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sopalı Çiftliği, KOCAELİ
[s. 661 - 664]
ANTİBİYOTİK TEDAVİSİNDE BAŞARISIZLIK NEDİR ?


Halit ÖZSÜT
İstanbul Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İstanbul

4Lütfen eksik ve hatalı sayıları bize bildiriniz.

Copyright © 2017, ANKEM      powered by LookUs & OnlineMakale