Antibiyotiklerin kullanımı ve hijyen konusunda ANKEM Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof Dr Bülent Gürler ile yapılan röportaj

ANKEM DERGİSİ

YAZARLARA BİLGİ YAYIN KURULU YAYINLANMIŞ SAYILAR YAYINLANMIŞ SAYILARDA ARA

Yayınlanan Sayılar

ANKEM Dergisi

Cilt 16 • Sayı 3 • 2002
« Geri
Özet Tam Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 155 - 160]
PROF DR ENVER TALİ ÇETİN'İN YAŞAM İZLERİNDEN GİDEREK YAŞANANLARLA, BULUŞLARLA GEÇTİĞİMİZ YÜZYIL


Lütfiye EROĞLU
İstanbul Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 161 - 166]
PRION HASTALIKLARI-BULAŞABİLEN SÜNGERİMSİ ENSEFALOPATİLER


Hüseyin YILMAZ
İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Avcılar, İSTANBUL
[s. 168 - 170]
ANTİBİYOGRAM VE BAKTERİYOLOJİK TANI İLİŞKİLERİ


Kurtuluş TÖRECİ
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 171 - 173]
GRAM POZİTİF BAKTERİLERDE ANTİBİYOGRAM YORUMU


Arif KAYGUSUZ
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Laboratuvarı, Cerrahpaşa, İSTANBUL
[s. 174 - 177]
GRAM NEGATİF BAKTERİLERDE ANTİBİYOGRAM YORUMU


Deniz GÜR
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Sıhhiye, ANKARA
[s. 178 - 179]
TEDAVİ UYGULAMALARINDA ANTİBİYOGRAM YORUMLAMANIN ÖNEMİ


Mehmet Ali ÖZİNEL
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloj ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
[s. 182 - 184]
AĞRI TEDAVİSİNDE GİRİŞİMSEL YÖNTEMLER


Serdar ERDİNE
İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 185 - 188]
TRİGEMİNAL NEVRALJİDE TEDAVİ SEÇENEKLERİ


Kemal Tanju HEPGÜL
İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 189 - 192]
AĞRI KONTROLÜNDE KONSERVATİF TEDAVİ YÖNTEMLERİ


Ayşegül KETENCİ
İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 194 - 198]
İMMÜNOSÜPRESİF AJANLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ VE ETKİ MEKANİZMALARI


Emin KANSU
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Sıhhiye, ANKARA
[s. 199 - 202]
GÜNÜMÜZDE EN SIK KULLANILAN İMMÜNSÜPRESİF AJANLARIN ÖZELLİKLERİ


Kamil İPEK
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji-Romatoloji Bilim Dalı, Görükle, BURSA
[s. 203 - 205]
YENİ İMMÜNOSÜPRESİF İLAÇLAR VE FARMAKOKİNETİK ÖZELLİKLERİ


Filiz ONAT
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 208 - 213]
CERRAHİ HASTANE İNFEKSİYONLARINDA ÖNLEMLER GERÇEKTEN ÖNLÜYOR MU ?


Selma KARABEY
İstanbul Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 214 - 218]
CERRAHİ İNFEKSİYONLARDA CERRAH FAKTÖRÜ


Ahmet DİNÇÇAĞ
İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 219 - 223]
CERRAHİDE, DEZENFEKSİYON VE STERİLİZASYON UYGULAMASI:NE ZAMAN, NASIL, HANGİ DEZENFEKTAN


Bülent GÜRLER
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 226 - 231]
YENİ KİNOLONLARDA MİKROBİYOLOJİK VE KLİNİK ETKİNLİK


Hakan LEBLEBİCİOĞLU
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, SAMSUN
[s. 232 - 237]
KİNOLONLARA DİRENÇ PROBLEMİ


Zeynep GÜLAY
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İnciraltı, İZMİR
[s. 240 - 242]
TRAVMA VE ACİL CERRAHİDE ACİL YARDIM SORUNLARI


Cemalettin ERTEKİN
İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 243 - 244]
DAHİLİYEDE ACİL YARDIM SORUNLARI


Kerim GÜLER
İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İstanbul
[s. 245 - 247]
PEDİYATRİDE ACİL YARDIM SORUNLARI


Hayri Levent YILMAZ
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Acil Tıp Ünitesi, ADANA
[s. 250 - 253]
BİYOTERÖRİZM: DÜNÜ VE BUGÜNÜ


Murat AKOVA
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA
[s. 254 - 258]
BİYOTERÖR VE ŞARBON


Mehmet DOĞANAY
Erciyes Ünİiversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, KAYSERİ
[s. 259 - 260]
BİYOTERÖRİZME KARŞI ORGANİZASYON


Haluk VAHABOĞLU
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Derince, KOCAELİ
[s. 262]
LENFOPROLİFERATİF HASTALIKLAR VE İNFEKSİYON


Deniz SARGIN
İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 263 - 268]
LENFOPROLİFERATİF HASTALIKLARA NEDEN OLAN İNFEKSİYONLAR


Teoman SOYSAL
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hemotoloji Bilim Dalı, Cerrahpaşa, İSTANBUL
[s. 269 - 271]
LENFOPROLİFERAİTF HASTALIKLARDA İNFEKSİYON


Sevgi KALAYOĞLU-BEŞIŞIK
İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hemotoloji Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 274 - 277]
KULAK BURUN BOĞAZ AÇISINDAN VERTİGOYA YAKLAŞIM


Yahya GÜLDİKEN
İstanbul Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 278 - 280]
NÖROLOJİ VE PSİKİYATRİ AÇISINDAN VE VERTİGONUN TANI VE TEDAVİSİ


Sibel KARŞIDAĞ
Sağlık Bakanlığı, Haseki Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Aksaray, İSTANBUL
[s. 281 - 282]
VERTİGOLU HASTANIN REHABİLİTASYONU


Ayşe KARAN
İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 284]
ÇOCUKLARDA AMPİYEMİN ETYOPATOGENEZİ


Işık YALÇIN
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları, Klinik İmmunoloji Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 285 - 290]
ÇOCUKLUK ÇAĞINDA PLEVRAL AMPİYEM: KLİNİK BULGULARI, TANI YÖNTEMLERİ VE TEDAVİSİ


Yıldız CAMCIOĞLU
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Enfeksiyon Hastalıkları, Klinik İmmünoloji ve Allerji Bilim Dalı, İSTANBUL
[s. 291]
ÇOCUKLARDA AMPİYEME CERRAHİ YAKLAŞIM


Melih BULUT
International Hospital, Yeşilköy, İSTANBUL
[s. 294 - 296]
ÜST SOLUNUM YOLU İNFEKSİYONLARINDA ETKENLER VE ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ


Pınar ZARAKOLU
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Sıhhiye, Ankara
[s. 297 - 300]
AKUT TONSİLLOFARENJİTTE TEDAVİ REHBERİ


Hakan LEBLEBİCİOĞLU
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, SAMSUN
[s. 301 - 302]
AKUT SİNÜZİTTE TEDAVİ REHBERİ


Murat AKOVA
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Sıhhiye, ANKARA
[s. 304 - 307]
ÇOCUKLARDA PNÖMOKOK İNFEKSİYONLARI:EPİDEMİYOLOJİ VE KLİNİK


Ülker DOĞRU
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığ ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Cebeci, ANKARA
[s. 308 - 315]
PNÖMOKOKLARDA PENİSİLİN DİRENCİ VE PNÖMOKOK İNFEKSİYONLARININ TEDAVİSİ


Erdal İNCE
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Cebeci, ANKARA
[s. 316 - 318]
PNÖMOKOK İNFEKSİYONLARINDA KORUNMA


Ufuk BEYAZOVA
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Departmanı, Beşevler, ANKARA
[s. 320 - 321]
KARIN İÇİ İNFEKSİYONLARINDA MİNİMAL İNVAZİV YAKLAŞIMLAR


Dursun BUĞRA
İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 322 - 325]
KARINİÇİ İNFEKSİYONLARDA LAPAROSKOPİNİN ROLÜ


Korhan TAVİLOĞLU
İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Çapa, İstanbul
[s. 326 - 327]
ABDOMİNAL ABSELERİN PERKÜTAN YOLLA TEDAVİSİ


Arzu POYANLI
İstanbul Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 330 - 332]
OBEZİTENİN ÖNEMİ VE TEDAVİ İLKELERİ


Nilgün BAŞKAL
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrin ve Metobolizma Hastalıkları Bilim Dalı, ANKARA
[s. 333 - 336]
OBEZİTENİN MEDİKAL TEDAVİSİ


Candeğer YILMAZ
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Bilim Dalı, Bornova, İZMİR
[s. 337 - 339]
OBEZİTENİN CERRAHİ TEDAVİSİ


Alp BOZBORA
İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 342 - 345]
ÇOCUKLARDA SIVI TEDAVİSİ:İDAME SIVISI


Ayfer GÜR GÜVEN
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Nefroloji Bilim Dalı, ANTALYA
[s. 346 - 350]
ÇOCUKLARDA HİPERNATREMİK DEHİDRATASYON TEDAVİSİ


Salih KAVUKÇU
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı, Balçova, İZMİR
[s. 351 - 354]
ÇOCUKTA ASİT-BAZ BOZUKLUKLARININ TEDAVİSİ


Nedret UZEL
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 356 - 359]
HİPOALBÜMİNEMİNİN KLİNİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ


Mois BAHAR
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Cerrahpaşa, İSTANBUL
[s. 360 - 362]
HİPOALBÜMİNEMİ TEDAVİSİ NASIL YAPILMALIDIR ?


Ercüment YENTÜR
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Cerrahpaşa, İSTANBUL
[s. 364 - 368]
İNFEKSİYON-ENDOKRİNOPATİ İLİŞKİLERİ


Olcay NEYZİ
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Emekli Öğretim Üyesi
[s. 369 - 374]
AKUT İNFEKSİYONLARDA ENDOKRİN DEĞİŞİKLİKLER


Sema AKÇURİN
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı, ANTALYA
[s. 375 - 377]
KRONİK İNFEKSİYONLARDA ENDOKRİN DEĞİŞİKLİKLER


Şükran DARCAN
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Endokrinoloji ve Metobolizma Bilim Dalı, Bornova, İZMİR
[s. 379 - 381]
AMOKSİSİLİN-KLAVULANİK ASİT


Güler YAYLI
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ISPARTA
[s. 382 - 384]
SİPROFLOKSASİN


Esin ŞENOL
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Beşevler, ANKARA
[s. 386 - 389]
KİRİTİK HASTALIK DURUMUNDA GELİŞEN METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER


Mahmut ÇOKER
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Bornova, İZMİR
[s. 390 - 394]
İMMÜNONÜTRİSYON


Ayşegül TOKATLI
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Beslenme-Metobolizma Ünitesi, Sıhhiye, ANKARA
[s. 395 - 400]
HASTA ÇOCUĞUN BESLENMESİ


Gülden HÜNER
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 401 - 403]
YAŞLILARIN TAKİBİ VE PROFİLAKTİK YAKLAŞIM


M.Akif KARAN
İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İstanbul
[s. 404 - 407]
SEFTRİAKSON


Halit ÖZSÜT
İstanbul Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İstanbul

4Lütfen eksik ve hatalı sayıları bize bildiriniz.

Copyright © 2017, ANKEM      powered by LookUs & OnlineMakale