Antibiyotiklerin kullanımı ve hijyen konusunda ANKEM Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof Dr Bülent Gürler ile yapılan röportaj

ANKEM DERGİSİ

YAZARLARA BİLGİ YAYIN KURULU YAYINLANMIŞ SAYILAR YAYINLANMIŞ SAYILARDA ARA

Yayınlanan Sayılar

ANKEM Dergisi

Cilt 17 • Sayı 3 • 2003
« Geri
Özet Tam Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 129 - 131]
21.YÜZYIL HEKİMİ: İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE ANTİBİYOTİK KULLANIM VİZYONU


H.Erdal AKALIN
Pfizer İlaçları Ltd. Şti., Medikal Danışmanı, İSTANBUL
[s. 133 - 134]
ARAŞTIRMA PROJELERİNİN YAZILMASI


Emin KANSU
Hacettepe Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, ANKARA
[s. 136 - 137]
ANTİBİYOTİK KULLANIMININ SOSYAL YÖNÜ


Serhat ÜNAL
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA
[s. 138 - 140]
YOĞUN BAKIMDA ANTİBİYOTİK DİRENCİNİ ÖNLEMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR


Halis AKALIN
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Görükle, BURSA
[s. 141 - 142]
ANTİBİYOTİK DİRENCİ:ÖNLEME ÖNERİLERİ


H.erdal AKALIN
Pfizer İlaçları Ltd. Şti., Medikal Danışmanı, İSTANBUL
[s. 144 - 148]
AKCİĞER HASTALIKLARI AÇISINDAN ANTİBİYOTİK SEÇİM


Turhan ECE
İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 151 - 152]
TÜRKİYE'DE VANKOMİSİN DİRENÇLİ ENTEREKOK DENEYİMİ: HACETTEPE ÖRNEĞİ


Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA
[s. 154 - 156]
EL YIKAMA VE EL ANTİSEPTİKLERİ


Başak DOKUZOĞUZ
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, ANKARA
[s. 157 - 163]
KESİCİ, DELİCİ YARALANMALAR VE İNFEKSİYÖZ VÜCUT SIVILARI İLE BULAŞLARDA ÖNLEMLER


Bilgehan AYGEN
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ
[s. 164]
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA SOLUNUM YOLU VE DAMLACIK İLE BULAŞIN ÖNLENMESİ


Mehmet DOĞANAY
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, KAYSERİ
[s. 166 - 171]
AŞILAMANIN ÖNEMİ


Müjgan SIDAL
İstanbul Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Çapa, İSTANBUL
[s. 172 - 174]
ÇOCUKLARDA AŞILAMA


Necmi AKSARAY
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik İnfeksiyon Bilim Dalı, ADANA
[s. 175 - 179]
ERİŞKİNDE AŞILAMA


Hakan LEBLEBİCİOĞLU
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, SAMSUN
[s. 182 - 183]
CHECK-UP DEYİNCE NE ANLIYORUZ ?


M.Akif KARAN
İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İstanbul
[s. 184 - 185]
ONKOLOJİDE TARAMA TESTLERİ


Sevil BAVBEK
İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İstanbul
[s. 186 - 189]
ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARINDA TARAMA TESTLERİ


Neşe ÖZBEY
İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji, Metabolizma ve Beslenme Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 192 - 204]
HÜCRE DUVAR SENTEZİNİ ETKİLEYEN ANTİBAKTERİYELLER


Zeynep GÜLAY
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
[s. 205 - 207]
PROTEİN SENTEZİNİ ETKİLEYEN ANTİBAKTERİYELLER


Deniz GÜR
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Sıhhiye, ANKARA
[s. 208 - 211]
NÜKLEİK ASİT SENTEZİNİ ETKİLEYEN ANTİBAKTERİYELLER:KİNOLONLAR


Dilek İNCE
Harvard Medical School, Massachusetts General Hospital, Division of Infectious Diseases and Medical Services, Boston, Mass., USA
[s. 212 - 215]
KİNOLONLAR DIŞINDA NÜKLEİK ASİT SENTEZİNİ VE SİTOPLAZMA ZARINI ETKİLEYEN ANTİBAKTERİYELLER


Kurtuluş TÖRECİ
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Emekli Öğretim Üyesi, Çapa, İSTANBUL-ANKEM Derneği İSTANBUL
[s. 217 - 218]
SEPSİS


Figen ESEN
İstanbul Tıp Fakültesi, Reanimasyon Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 220]
E HEPATİTİ


Yılmaz ÇAKALOĞLU
İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı, Çapa, İstanbul
[s. 221 - 224]
SEYAHAT İSHALİ


Filiz AKATA
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, EDİRNE
[s. 225 - 228]
ERİŞKİNDE AKUT İNFEKSİYÖZ İSHALLER VE TEDAVİLERİ


Filiz GÜNSEREN
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANTALYA
[s. 230 - 231]
ORAL BETA-LAKTAMLARDA BİYOYARARLANIM, FARMAKOKİNETİK/FARMAKODİNAMİK İLİŞKİLER


Haluk VAHABOĞLU
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Derince, KOCAELİ
[s. 232 - 236]
AMİNOGLİKOZİDLERDE FARMAKOKİNETİK/FARMAKODİNAMİK İLİŞKİLER


Filiz AKATA
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, EDİRNE
[s. 237 - 241]
KİNOLONLARDA FARMAKOKİNETİK/FARMAKODİNAMİK İLİŞKİLER


Dilek İNCE
Harvard Medical School, Massachusetts General Hospital, Division of Infectious Diseases and Medical Services, Boston, Mass., USA
[s. 244 - 247]
ASTIM KRİZLERİNDE İNFEKSİYÖZ ETKENLER


Nermin GÜLER
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Alerji ve Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 244 - 247]
ASTIM KRİZLERİNDE İNFEKSİYÖZ ETKENLER


Nermin GÜLER
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Allerji ve Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 248 - 250]
ASTIMLI ÇOCUKLARDA İNFEKSİYONLARDAN KORUNMA (AŞILAR)


Ayper SOMER
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik İmmunoloji Bilim Dalı, İSTANBUL Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 252 - 253]
STREPTOCOCCUS PYOGENES İNFEKSİYONLARI


Nuran SALMAN
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 254 - 257]
HASTANE DIŞINDA DİRENÇLİ ESCHERICHIA COLI: AKUT SİSTİT TEDAVİSİ DEĞİŞİYOR MU ?


Sercan ULUSOY
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
[s. 260 - 262]
YENİ BİR KARBAPENEM:ERTAPENEM


Semra ÇALANGU
İstanbul Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İstanbul
[s. 263 - 265]
SEPSİSTE ANTİBİYOTİK VE İMMÜNOLOJİK AJANLAR DIŞI TEDAVİ YAKLAŞIMLARI


Emin KANSU
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, ANKARA
[s. 266 - 267]
LİNEZOLİD


Murat AKOVA
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA
[s. 268 - 273]
PEGİNTERFERONLAR


Hakan LEBLEBİCİOĞLU
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, SAMSUN
[s. 276 - 280]
ÇOCUKTA Hib İNFEKSİYONLARI:KLİNİK VE TEDAVİ


Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, BURSA
[s. 281 - 285]
HAEMOPHILUS INFLUENZAE'DE ANTİBİYOTİK DİRENCİ


Şengül DERBENTLİ
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 286 - 288]
HAEMOPHILUS INFLUENZAE TİP b: İMMÜNOLOJİ VE EPİDEMİYOLOJİSİ


Mustafa BAKIR
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Altunizade, İSTANBUL
[s. 290 - 292]
AKUT SİSTİTTE KISA SÜRELİ TEDAVİ


Hakan LEBLEBİCİOĞLU
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, SAMSUN
[s. 294 - 296]
ŞOK TERMİNOLOJİSİ


Atilla RAMAZANOĞLU
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Reanimasyon Bilim Dalı, ANTALYA
[s. 297 - 298]
ŞOKTA İNOTROPİK VE VAZOPRESSÖR TEDAVİ


Ferda KAHVECİ
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Görükle, BURSA
[s. 299 - 301]
ŞOKTA TAKİP KRİTERLERİ (MONİTORİZASYON)


Nahit ÇAKAR
İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 304 - 306]
EKİNOKANDİNLER


Ömrüm UZUN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Sıhhiye, Ankara
[s. 307 - 309]
YENİ AZOLLER


Hamdi AKAN
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, ANKARA
[s. 310]

LIPID FORMULATIONS OF POLYENE DRUGS

Andrea DOCZEOVA, Jana KOPRNOVA, Vladimir KRCMERY Jr
University of Trnava, School of Health and Slovak Medical University, Slovak Republic
[s. 312 - 314]
KLİNİKLERDE VİRAL HEPATİT RİSKİ:SAĞLIK PERSONELİ-HASTA İLİŞKİLERİ AÇISINDAN YAKLAŞIM


Yılmaz ÇAKALOĞLU
İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gasroenterohepatoloji Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 315 - 317]
KLİNİKLERDE HIV RİSKİ


Selim BADUR
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Virololoji ve Temel İmmünoloji Bilim Dalı, İSTANBUL
[s. 320 - 321]
ANTİBİYOTİKLERİN İSTENMEYEN ETKİLERİNE GENEL BAKIŞ


Pınar YAMANTÜRK-ÇELİK
İstanbul Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 322 - 325]
ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ VE RİSK DEĞERLENDİRMESİ


İlker KANZIK
Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 326 - 328]
İLACA BAĞLI ADVERS ETKİ TAKİBİ VE TÜRKİYE'DE ANTİBİYOTİKLERİN KAYITLI ADVERS ETKİLERİ


Nilüfer N. TURAN
Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Beşevler, ANKARA
[s. 330 - 332]
BRUSELLOZUN ETİYOLOJİSİ


Ülkü ALTOPARLAK
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum
[s. 333 - 335]
BRUSELLOZ: KLİNİK FORMLARI VE ÖZELLİKLERİ


Mustafa ERTEK
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ERZURUM
[s. 336 - 339]
BRUSELLOZDA MİKROBİYOLOJİK TANI


Osman AKTAŞ
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum
[s. 340 - 343]
BRUSELLOZUN EPİDEMİYOLOJİSİ


Selahattin ÇELEBİ
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ERZURUM

4Lütfen eksik ve hatalı sayıları bize bildiriniz.

Copyright © 2017, ANKEM      powered by LookUs & OnlineMakale