Antibiyotiklerin kullanımı ve hijyen konusunda ANKEM Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof Dr Bülent Gürler ile yapılan röportaj

ANKEM DERGİSİ

YAZARLARA BİLGİ YAYIN KURULU YAYINLANMIŞ SAYILAR YAYINLANMIŞ SAYILARDA ARA

Yayınlanan Sayılar

ANKEM Dergisi

Cilt 20 • Sayı Ek-2 • 2006
« Geri
Özet Tam Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 1 - 8]
KÖK HÜCRE BİYOLOJİSİ VE PLASTİSİTESİNDE GÜNCEL KAVRAMLAR
Current Perspectives on Stem Cell Biology and Plasticity

Emin KANSU
Hacettepe Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü ve Hematopoietik Stem Hücre Transplantasyon Ünitesi, ANKARA
[s. 10 - 15]
HEKİMLİK MESLEĞİNİN İCRASI VE CEZA SORUMLULUĞU
Perform of Medical Profession and Criminal Liability

İzzet ÖZGENÇ
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza Hukuku Öğretim Üyesi, ANKARA
[s. 16 - 19]
TIP HUKUKU AÇISINDAN HASTA VE HEKİM HAKLARI
Patient Rights and Physician Rights under Medical Law

Aydın GÜLAN
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İdare Hukuku Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 20 - 25]
TIBBÎ UYGULAMA HATALARINA ADLÎ TIP AÇISINDAN YAKLAŞIM
Medical Malpractice Cases and Forensic Medicine

Nur BİRGEN
Adlî Tıp Kurumu, 3.Adlî Tıp İhtisas Kurulu Başkanı, İSTANBUL
[s. 28 - 32]
FUNGAL İNFEKSİYONLARIN TANI VE İZLEMİNDEKİ YENİLİKLER
Current Trends for the Diagnosis and Therapeutic Monitoring of Fungal Infections

Beyza ENER
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, BURSA
[s. 33 - 35]
SİSTEMİK ETKİLİ ANTİFUNGALLERİN RUTİN DIŞI UYGULAMA YOLLARI
Extraordinary Applying Routes of Systemic Antifungals

Yeşim TAŞOVA
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ADANA
[s. 36 - 37]
ANTİFUNGAL KOMBİNASYON TEDAVİSİ
Antifungal Combination Therapy

Ömrüm UZUN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA
[s. 40 - 42]
SEPSİSİ TANIYOR MUYUZ ?
Are We Familiar with Sepsis ?

Serkan ÖNCÜ
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, AYDIN
[s. 43 - 46]
SEPSİS GELİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRAN FAKTÖRLER VE SEPSİS PATOGENEZİ
The Factors Facilitating Sepsis Development and Sepsis Pathogenesis

A.Atahan ÇAĞATAY
İstanbul Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 47 - 51]
YENİ PNÖMOKOK AŞILARI
New Pneumococcal Vaccines

Emre ALHAN
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, ADANA
[s. 52 - 55]
ROTAVİRUS AŞILARI
Rotavirus Vaccines

Mehmet CEYHAN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA
[s. 56 - 61]
HUMAN PAPİLLOMAVİRÜS AŞILARI
Human Papillomavirus Vaccines

Güzin ÖZARMAĞAN , Zeynep TOPKARCI
İstanbul Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 64 - 66]
SEPSİSTE DESTEKLEYİCİ TEDAVİ: KORTİKOSTEROİDLER
Supportive Therapy in Sepsis: Corticosteroids

Perihan ERGİN ÖZCAN
İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 67 - 69]
SEPSİS VE KAN ŞEKERİ KONTROLÜ
Sepsis and Glucose Control

Levent DÖŞEMECİ
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, ANTALYA
[s. 70 - 74]
AKTİVE PROTEİN C
Active Protein C

Hülya SUNGURTEKİN
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, DENİZLİ
[s. 76 - 83]
STERİLİZASYON, DEZENFEKSİYON VE ANTİSEPSİDE NEREDEYİZ?
Where Are We in Sterilization, Disinfection and Antisepsis ?

Bülent GÜRLER
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 84 - 88]
YENİ STERİLİZASYON YÖNTEMLERİ
New Sterilization Methods

Nedim SULTAN
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
[s. 89 - 93]
HANGİ DEZENFEKTAN? NASIL?
Which Disinfectant ? How ?

Ahmet SANİÇ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, SAMSUN ve Qafqaz Üniversitesi, BAKÜ
[s. 94 - 98]
HASTANE TEMİZLİĞİ
Cleaning of the Hospital Environment

Dilek ZENCİROĞLU
Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi, Eğitim Hemşiresi, İSTANBUL
[s. 100 - 101]
TOPLUMDA KAZANILMIŞ METİSİLİN DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS: GENETİK ÖZELLİKLER
Community-acquired Methicillin-resistant Staphylococcus aureus: Genetical Aspect

Serhat ÜNAL
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA
[s. 102 - 105]
TOPLUMDAN KAZANILMIŞ METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS İNFEKSİYONLARININ TEDAVİSİ
Treatment Options of Community-acquired Staphylococcus aureus Infections

Sercan ULUSOY
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İZMİR
[s. 108 - 111]
OKSAZOLİDİNONLAR
Oxazolidinones

Gaye USLUER
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR
[s. 112 - 116]
GLİKOPEPTİT VE LİPOPEPTİT ANTİBİYOTİKLER
Glycopeptide and Lipopeptide Antibiotics

Dilek ARMAN
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Beşevler, ANKARA
[s. 117 - 119]
TİGESİKLİN
Tigecycline

Sercan ULUSOY
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İZMİR
[s. 122 - 134]
TÜRKİYE'DE İSHAL ETKENLERİ
Causative Agenst of Diarrhea in Turkey

Betigül ÖNGEN
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 135 - 138]
ÇOCUKLARDA İSHALE KLİNİK YAKLAŞIM
Approach to Diarrhea in Children

Müjgan SIDAL
İstanbul Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Çapa, İSTANBUL
[s. 146 - 150]
ÇOCUK CERRAHİSİ KLİNİKLERİNDE HASTANE İNFEKSİYONLARI ETKENLERİ
Causative Agents of Nosocomial Infections in Pediatric Surgical Units

Nezahat GÜRLER
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 151 - 157]
ÇOCUK CERRAHİSİ KLİNİKLERİNDE HASTANE İNFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİ
Prevention of Nosocomial Infections in Pediatric Surgical Wards

Güngör KARAGÜZEL
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, ANTALYA
[s. 158 - 163]
ÇOCUK CERRAHİSİNDE HASTANE İNFEKSİYONLARI YÖNETİMİ
Management of Nosocomial Infections in Pediatric Surgery Clinics

Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, BURSA
[s. 166 - 169]
BARSAK PROTOZOONLARI
Intestinal Protozoa

Ahmet ÖZBİLGİN
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, MANİSA
[s. 170 - 176]
BARSAK HELMİNTLERİ
Intestinal Helminths

Metin KORKMAZ
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, İZMİR
[s. 177 - 181]
İMMUN SİSTEMİ BASKILANANLARDAKİ BARSAK PARAZİTOZLARI
Parasitic Infections in Immune Deficient Cases

Ülgen Zeki OK
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, MANİSA
[s. 184 - 187]
ANTİBİYOTİK TÜKETİMİNİN KANTİTATİF OLARAK ÖLÇÜLMESİ VE SÜRVEYANSI
The Quantitative Measurement and Surveillance of Antibiotic Consumption

Salih HOŞOĞLU
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
[s. 188 - 190]
ANTİBİYOTİK KULLANMA KALİTESİ NASIL DEĞERLENDİRİLİR VE İYİLEŞTİRİLİR?
How can the Quality of Antibiotic Use be Evaluated and Improved ?

Mehmet Faruk GEYİK
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
[s. 191 - 194]
KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI ANTİMİKROBİK REÇETELERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE NASIL YARDIMCI OLABİLİR?
How Can Clinical Microbiology Laboratory Help to Improve Antimicrobial Prescribing ?

Bengül DURMAZ
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MALATYA
[s. 195 - 197]
ANTİBİYOTİK KULLANIMINA DOĞRU MÜDAHALE NASIL OLMALIDIR?
How Should Be Appropriate Intervention on Antibiotic Use?

Serpil EROL
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Bakteriyoloji Anabilim Dalı, ERZURUM
[s. 200 - 202]
KRONİK HEPATİTLERDE TANI
Diagnosis in Chronic Hepatitis

Gaye USLUER
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR
[s. 203 - 207]
KRONİK HEPATİT B’DE GÜNCEL TEDAVİ
Current Treatment of Chronic Hepatitis B

Kemalettin AYDIN
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, TRABZON
[s. 208 - 212]
KRONİK HEPATİT C’DE GÜNCEL TEDAVİ
Current Treatment of Chronic Hepatitis C

Hakan LEBLEBİCİOĞLU
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, SAMSUN
[s. 214 - 218]
KOMPLİKE BRUSELLOZ
Complicated Brucellosis

Mustafa Kemal ÇELEN
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
[s. 219 - 221]
LEPTOSPİROZ
Leptospirosis

Mustafa SÜNBÜL
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, SAMSUN
[s. 222 - 226]
TULAREMİ
Tularemia

Ayşe WILLKE
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Umuttepe, KOCAELİ
[s. 227 - 231]
KIRIM-KONGO HEMORAJİK ATEŞİ
Crimean-Congo Hemorrhagic Fever

Mehmet BAKIR , Nazif ELALDI
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, SİVAS
[s. 234 - 239]
METAPNEUMOVIRUS
Metapneumovirus

Ayper SOMER
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, İSTANBUL
[s. 240 - 247]
RSV İNFEKSİYONLARI
RSV Infections

Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, BURSA
[s. 248 - 253]
PARAİNFLUENZA, ADENO, KORONA VE RİNOVİRUSLAR
Parainfluenza, Adeno, Corona and Rhinoviruses

Emel BOZKAYA
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 256 - 262]
İNFLUENZA EPİDEMİYOLOJİSİ
Epidemiology of Influenza

Selim BADUR
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji ve Temel İmmünoloji Bilim Dalı, İSTANBUL
[s. 263 - 265]
İNFLUENZA TEDAVİSİ
Treatment of Influenza

Volkan KORTEN
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Altunizade, İSTANBUL
[s. 266 - 271]
İNFLUENZADAN KORUNMA
Prevention of Influenza

Yıldız CAMCIOĞLU
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Enfeksiyon Hastalıkları, Klinik İmmünoloji ve Allerji Bilim Dalı, İSTANBUL
[s. 274 - 277]
TOPLUMDAN KAZANILMIŞ İNFEKSİYONLARDA BETA-LAKTAMAZLARIN ROLÜ
The Role of Beta-lactamases in Community-acquired Infections

Deniz GÜR
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, ANKARA
[s. 278 - 281]
TOPLUM KÖKENLİ İNFEKSİYONLARDA GRAM NEGATİF ÇOMAK DİRENCİ
Gram Negative Bacillary Resistance in Community-acquired Infections

Çiğdem BAL
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 282 - 285]
DİRENÇLİ PNÖMOKOKLAR
Resistant Pneumococci

Bülent SÜMERKAN
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ
[s. 286 - 288]
TOPLUM KÖKENLİ DİRENÇLİ İNFEKSİYONLARDA TEDAVİ SEÇENEKLERİ
Treatment Options in Community-acquired Infections Caused by Resistant Bacteria

İftihar KÖKSAL
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, TRABZON

4Lütfen eksik ve hatalı sayıları bize bildiriniz.

Copyright © 2017, ANKEM      powered by LookUs & OnlineMakale