Antibiyotiklerin kullanımı ve hijyen konusunda ANKEM Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof Dr Bülent Gürler ile yapılan röportaj

ANKEM DERGİSİ

YAZARLARA BİLGİ YAYIN KURULU YAYINLANMIŞ SAYILAR YAYINLANMIŞ SAYILARDA ARA

Yayınlanan Sayılar

ANKEM Dergisi

Cilt 24 • Sayı Ek-2 • 2010
« Geri
Özet Tam Metin Başlık ve Yazarlar

İçindekiler


[s. 1 - 11]
İNFEKSİYON VE CERRAHLAR
Infection and Surgeons

F.Tansu SALMAN
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İSTANBUL.
[s. 14 - 18]
PARENTERAL SEFALOSPORİNLER (1986-2010)
Parenteral Cephalosporins (1986-2010)

Semra ÇALANGU
Taşlıçeşme Sok. Arzum Apt. No:10 D:7 Bostancı Kadıköy, İSTANBUL
[s. 19 - 26]
1986’DAN 2010’A MAKROLİDLER
Macrolide Antibiotics from 1986 to 2010

Yaşar BAYINDIR
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Malatya
[s. 28 - 32]
1986’DAN 2010’A BETA-LAKTAMAZ İNHİBİTÖRLERİ
Beta-Lactamase Inhibitors from 1986 to 2010

Uluhan SİLİ , Ali MERT
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
[s. 33 - 35]
1986’DAN GÜNÜMÜZE KARBAPENEMLER
Carbapenems: From 1986 Till Now

Lütfiye MÜLAZIMOĞLU
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 36 - 44]
TETRASİKLİNDEN TİGESİKLİNE
From Tetracycline to Tigecycline

Yeşim TAŞOVA
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ADANA
[s. 46 - 50]
HIV/VZV AŞILARI
HIV/VZV Vaccines

Volkan KORTEN
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 52 - 60]
TÜBERKÜLOZUN DÜNÜ
The History of Tuberculosis

Engin SEBER
Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu, İSTANBUL
[s. 61 - 63]
GÜNÜMÜZDE TÜBERKÜLOZ TANISI / GÜÇLÜKLERİ
Tuberculosis Diagnosis and its Weaknesses Today

Orhan Kaya KÖKSALAN
İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Tüberküloz Moleküler Epidemiyoloji Laboratuvarı, Çapa, İSTANBUL
[s. 64 - 70]
MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARINDA DİRENCİN BELİRLENMESİNDE MOLEKÜLER YÖNTEMLER/ SON GELİŞMELER
Molecular Methods for Detection of Drug Resistance in Mycobacterium tuberculosis Strains: Current Developments

Rıza DURMAZ
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Malatya
[s. 72 - 76]
MİNİMAL İNVAZİF CERRAHİDE İNFEKSİYON RİSKİ
Infection Risk in Minimally Invasive Surgery

Umut BARBAROS
İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
[s. 78 - 81]
ÇOK İLACA DİRENÇLİ ACINETOBACTER BAUMANNII OLGUSU
Case of Multidrug-resistant Acinetobacter baumannii

Bilgin ARDA
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bornova, İzmir
[s. 82 - 84]
VANKOMİSİNE DİRENÇLİ ENTEROKOK OLGULARI
Cases of Vancomycin-resistant Enterococci Infections

Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bornova, İzmir
[s. 86 - 88]
YOĞUN BAKIMDA NON-İNFEKTİF ATEŞ
Non-infectious Fever in Intensive Care

İbrahim Özkan AKINCI , Umut ACAR
İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 89 - 91]
POSTOPERATİF ATEŞ: İNFEKSİYON KAYNAKLI ATEŞ
Postoperative Fever: Fever of Infectious Origin

Serkan ÖNCÜ
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, AYDIN
[s. 92 - 94]
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE POSTOPERATİF ATEŞ
Postoperative Fever in ICU

Perihan ERGİN ÖZCAN
İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı, İSTANBUL
[s. 96 - 100]
1986’DAN 2010’A KİNOLONLAR
Quinolones: From 1986 to 2010

Sercan ULUSOY
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
[s. 101 - 109]
VANKOMİSİN VE TEİKOPLANİN HİKAYESİ
The Story of Vancomycin and Teicoplanin

Oral ÖNCÜL
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, İSTANBUL
[s. 110 - 113]
2010’DA DAPTOMİSİN
Daptomycin in 2010

Fehmi TABAK
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 114 - 118]
LİNEZOLİD
Linezolid

Gaye USLUER
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR
[s. 120 - 122]
HASTANE İNFEKSİYONLARI: DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE MEVCUT DURUM VE YENİ HEDEFLER
Healthcare-associated Infections: Current Situation in the World and Turkey and New Targets

Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA
[s. 123 - 129]
CERRAHLAR HASTANE İNFEKSİYONLARININ NERESİNDE ?
Position of Surgeon in Nosocomial Infections

Hasan KALAFAT
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Cerrahpaşa, İSTANBUL
[s. 132 - 134]
İNVAZİF MANTAR İNFEKSİYONLARININ EPİDEMİYOLOJİSİ: NEREDEN NEREYE ?
Changing Epidemiology of Invasive Fungal Infections

Sevtap ARIKAN AKDAĞLI
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 135 - 137]
MUKORMİKOZ ARTIK DAHA SIK MI ?
Is the Mucormycosis More Frequent Now ?

Halis AKALIN
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, BURSA
[s. 140 - 143]
İNTRAABDOMİNAL İNFEKSİYONLARIN ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ
Antimicrobial Treatment for Intra-abdominal Infections

Seniha BAŞARAN
İstanbul Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Miktobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 144 - 149]
DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI
Diabetic Foot Infections

Murat DİZBAY
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Beşevler, ANKARA
[s. 152 - 154]
CLSI M100-S20 DÖKÜMANINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER
Updated Informations in CLSI M100-S20 Document

Ahmet BAŞUSTAOĞLU
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 155 - 158]
ANTİBİYOTİKLER VE İN-VİTRO PARAMETRELER
Antimicrobial Agents and In vitro Parameters

Deniz GÜR
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, ANKARA
[s. 159 - 161]
ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİ: LABORATUVARDAN KLİNİĞE (İN-VİTRO PARAMETRELERİN KLİNİĞE YANSIMALARI)
Antibiotic Susceptibility Tests: To Clinic from Laboratory (The Clinical Reflections of In-vitro Parameters)

İftihar KÖKSAL
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, TRABZON
[s. 164 - 167]
ÇOCUKLARDA PERİYODİK ATEŞ SENDROMLARI
Periodic Fever Syndromes in Children

Emin ÜNÜVAR
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 168 - 175]
YENİDOĞAN SEPSİSİ: TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
Neonatal Sepsis: Diagnosis and Treatment

Emin Sami ARISOY
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, KOCAELİ
[s. 178 - 181]
AKUT APANDİSİTTE ANTİBİYOTERAPİNİN YERİ VAR MI ?
The Efficacy of Antibiotherapy in Acute Appendicitis

Mustafa TİRELİ 1, Ahmet Nuray TURHAN 2
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, MANİSA

2Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İSTANBUL
[s. 184 - 188]
ENFLAMASYONDA DOĞAL ÖLDÜRÜCÜ (NK) HÜCRELERİN ETKİSİ
Natural Killer Cells Effect on Inflammation

Bilkay BAŞTÜRK
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İmmünoloji Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 190 - 195]
H1N1 EPİDEMİYOLOJİSİ VE VİRÜS
Epidemiology of H1N1 and the Virus

Selim BADUR
İstanbul Tıp Fakültesi, Viroloji ve Temel İmmünoloji Bilim Dalı, Ulusal İnfluenza Referans Laboratuvarı, İSTANBUL
[s. 196 - 200]
H1N1: KLİNİK GÖRÜNÜMLER
H1N1: Clinical Presentations

Neşe SALTOĞLU , İlker İnanç BALKAN
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
[s. 201 - 205]
H1N1 AŞISI: YAPILSIN MI ? YAPILMASIN MI ?
H1N1 Vaccine: To Vaccinate or Not ?

Firdevs AKTAŞ
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA

4Lütfen eksik ve hatalı sayıları bize bildiriniz.

Copyright © 2017, ANKEM      powered by LookUs & OnlineMakale