Antibiyotiklerin kullanımı ve hijyen konusunda ANKEM Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof Dr Bülent Gürler ile yapılan röportaj

ANKEM DERGİSİ

YAZARLARA BİLGİ YAYIN KURULU YAYINLANMIŞ SAYILAR YAYINLANMIŞ SAYILARDA ARA

Yayınlanan Sayılar

ANKEM Dergisi

Cilt 29 • Sayı 1 • 2015
« Geri
Özet Tam Metin Başlık ve Yazarlar

İçindekiler



Duyuru


[s. 1 - 7]
POSTMORTEM ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARINDA METİSİLİN, VANKOMİSİN, TEİKOPLANİN VE MAKROLİD-LİNKOZAMİD-STREPTOGRAMİN B (MLSB) DİRENCİ
Methicillin, Vancomycin, Teicoplanin and Macrolide-Lincosamide-Streptogramin B (MLSB) Resistance in Staphylococcus aureus Isolated from Postmortem Samples

Nihan ZİYADE1, Gülhan YAĞMUR1, Neval ELGÖRMÜŞ1, Ferah KARAYEL2, Yalçın BÜYÜK3
1Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi, Postmortem Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İSTANBUL

2Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi, Histopatoloji Şubesi, İSTANBUL

3Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi, Otopsi Şubesi, İSTANBUL
[s. 8 - 15]
GRAM NEGATİF NONFERMENTATİF BAKTERİLERDE METALLO-BETA-LAKTAMAZ AKTİVİTESİNİN ÇEŞİTLİ FENOTİPİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI
Investigation of Metallo-Beta-Lactamase Activity by Various Phenotypic Methods in Non-Fermentative Gram Negative Bacteria

Asiye ALTINÖZ AYTAR1, İdris ŞAHİN2, C. Elif ÖZTÜRK2, Şükrü ÖKSÜZ2, Fatma AVCIOĞLU3, Emel ÇALIŞKAN2, Handan ANKARALI4
1Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, ANKARA

2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DÜZCE

3Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, GAZİANTEP

4Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, DÜZCE
[s. 16 - 20]
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NDE ANTİBİYOTİK KULLANIMI UYGUNLUĞUNUN ARAŞTIRILMASI: NOKTA PREVALANS ÇALIŞMASI
Investigation of the Rationality of Antibiotic use in the Fırat University Hospital: A Point Prevalence Study

Ayşe SAĞMAK TARTAR1, Affan DENK2, Mehmet ÖZDEN3, Yasemin ÇELİK KIRIK3, Ayhan AKBULUT3, Kutbeddin DEMİRDAĞ3
1Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, ŞIRNAK

2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ
[s. 21 - 25]
METİSİLİN DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS İZOLATLARININ VANKOMİSİN, TEİKOPLANİN, LİNEZOLİD, KİNUPRİSTİN-DALFOPRİSTİN VE DAPTOMİSİNE İN VİTRO DUYARLILIKLARI
In Vitro Susceptibility of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Isolates to Vancomycin, Teicoplanin, Linezolid, Quinupristin-dalfopristin and Daptomycin

Gülgün YENİŞEHİRLİ1, Aydan YENİŞEHİRLİ2, Yunus BULUT1, Nermin BULUT1
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, TOKAT

2Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, TOKAT
[s. 26 - 30]
STREPTOCOCCUS PYOGENES’TE ERİTROMİSİN DİRENCİ: 2009-2013
Erythromycin Resistance in Streptococcus pyogenes: 2009-2013

Deniz Bahar AKGÜN KARAPINAR1, Meriç YILMAZ2, Asuman ÖZBAYRAK3, Arif KAYGUSUZ1, Nezahat GÜRLER1, Nuran SALMAN4
1İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL

2Iğdır Devlet Hastanesi, IĞDIR

3Artvin Devlet Hastanesi, ARTVİN

4İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı, İSTANBUL
[s. 31 - 35]
ORDU İLİNDE GÖRÜLEN OTOMİKOZ VE ETKENLERİ
Otomycosis and Causative Organisms in Ordu City

Yeliz ÇETİNKOL1, Mukadder KORKMAZ2, Hakan KORKMAZ2, Arzu ALTUNÇEKİÇ YILDIRIM3
1Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ORDU

2Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, ORDU

3Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ORDU
[s. 36 - 40]
NEVŞEHİR İLİNDE HEPATİT C VİRÜS GENOTİP DAĞILIMI İLE SERUM ALANİN AMİNOTRANSFERAZ VE KANTİTATİF SERUM HCV RNA DÜZEYLERİ İLİŞKİSİ
Distribution of Hepatitis C Virus Genotypes and Their Association with Serum Alanine Aminotransferases and Quantitative Serum HCV RNA Levels

Deniz BORCAK1, Ünal ÇAĞIR1, Altan YALÇINER2
1Nevşehir Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, NEVŞEHİR

2Düzen Laboratuvarlar Grubu, Biyokimya Bölümü, İSTANBUL
[s. 41 - 45]
İMMÜNKOMPETAN HASTADA PRİMER NOKARDİYAL VERTEBRA OSTEOMİYELİTİ
Primary Nocardial Vertebra Osteomyelitis in an Immunocompetent Patient

Tayibe BAL1, Yusuf ÖNLEN1, Yurdal SERARSLAN2, Mustafa Emrah KAYA2, Burçin ÖZER3
1Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, HATAY

2Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Anabilim Dalı, HATAY

3Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, HATAY
[s. 46 - 47]
ANKEM DERGİSİ YAZIM KURALLARI


[s. 48 - 49]
30.ANKEM AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI KONGRESİ DAVETİ



4Lütfen eksik ve hatalı sayıları bize bildiriniz.

Copyright © 2017, ANKEM      powered by LookUs & OnlineMakale