Antibiyotiklerin kullanımı ve hijyen konusunda ANKEM Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof Dr Bülent Gürler ile yapılan röportaj

ANKEM DERGİSİ

YAZARLARA BİLGİ YAYIN KURULU YAYINLANMIŞ SAYILAR YAYINLANMIŞ SAYILARDA ARA

Yayınlanan Sayılar

ANKEM Dergisi

Cilt 31 • Sayı 2 • 2017
« Geri
Özet Tam Metin Başlık ve Yazarlar

32.ANKEM AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI KONGRESİ ARDINDANİçindekiler
Contents

[s. 41 - 47]
KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN METİSİLİNE DİRENÇLİ VE DUYARLI STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DİRENÇ PROFİLİNİN ARAŞTIRILMASI
Investigation of Antibiotic Resistance Profile of Methicillin Resistant and Susceptible Staphylococcus aureus Strains Isolated from Clinical Samples

Yener1, Kazım2, Mehmet2
1Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, BALIKESİR

2Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, BALIKESİR
[s. 48 - 52]
ELAZIĞ İLİNDE HEPATİT C VİRÜS GENOTİP DAĞILIMI VE GENOTİPİN HCV RNA VE SERUM ALANİN AMİNOTRANSFERAZ DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİ
Distribution of Hepatitis C Virus Genotype in Elazığ and the Relantionship Between HCV RNA and Serum Alanine Aminotransferase Levels With Genotype

Şafak1, Ayşe2, Ayhan2, Zülal2
1Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, ELAZIĞ

2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
[s. 53 - 58]
ERZURUM BÖLGE TÜBERKÜLOZ LABORATUVARINDA İZOLE EDİLEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKSİ SUŞLARININ PRİMER ANTİ-TÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DİRENÇ ORANLARI
Resistance Ratios of Mycobacterium tuberculosis Complex Strains Isolated in Erzurum Regional Tuberculosis Laboratory Against Major Antituberculosis Drugs

Erkan1, Alp2, Mahmut2, Hakan3, Ahmet2
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ERZURUM

2Erzurum Halk Sağlığı Müdürlüğü, Halk Sağlığı Laboratuvarı, ERZURUM

3Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı, ERZURUM
[s. 59 - 66]
HBsAg TAŞIYICISI GEBELERİN VE BEBEKLERİNİN TAKİBİ: OLUŞTURULAN “HASTA TAKİP VE TEDAVİ ALGORİTMASI” KLİNİK SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
The Follow-up of HBsAg Carrier Pregnant Women and Their Infants: Evaluation of the Clinical Results of a “Patient follow-up and Treatment Algorithm”

Meltem, Alpay, Ali, Sibel, Selma
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İZMİR
[s. 67 - 74]
MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKSİNİN VARLIĞININ SAPTANMASINDA VE RİFAMPİSİNE DİRENCİNİN BELİRLENMESİNDE XPERT MTB/RIF TESTİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluation of Xpert MTB/RIF Assay for Direct Detection of Mycobacterium tuberculosis Complex and Rifampicin Resistance

Gonca, Özge, Dilek, Zayre, Meltem
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 75 - 77]
ZONA ZOSTERLİ HASTADAN BULAŞ SONUCU SUÇİÇEĞİ OLGUSU
Chickenpox Disease After the Zona Zoster Infection

Ayşe, Hüsnü, Meltem, Tansu, Sercan
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR

4Lütfen eksik ve hatalı sayıları bize bildiriniz.

Copyright © 2017, ANKEM      powered by LookUs & OnlineMakale