Antibiyotiklerin kullanımı ve hijyen konusunda ANKEM Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof Dr Bülent Gürler ile yapılan röportaj

ANKEM DERGİSİ

YAZARLARA BİLGİ YAYIN KURULU YAYINLANMIŞ SAYILAR YAYINLANMIŞ SAYILARDA ARA

Yayınlanan Sayılar

ANKEM Dergisi

Cilt 9 • Sayı 3 • 1995
« Geri
Özet Tam Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 201 - 204]
10 YILDA ANKEM KONGRELERİ'NİN GETİRDİKLERİ
Consequences of ANKEM CONGRESSES in 10 years

Enver Tali ÇETİN
Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Derneği Başkanı
[s. 205 - 208]
ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ: BUGÜNÜ VE YARINI
Antimicrobial resistance: Present and future

H. Erdal AKALIN
Medikal Danışman, Pfizer İlaçları A.Ş. Ortaköy, İSTANBUL
[s. 209 - 216]
ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİNDE STANDARDİZASYON
Standardization in antibiotic susceptibility tests

Kurtuluş TÖRECİ
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 217 - 224]
YENİ MAKROLİDLERİN FARMAKOKİNETİĞİ
Pharmacokinetics of newer macrolides

Tom BERGAN
Institute of Medical Microbiology, Kaptein W. Wihelmsen og Frues Bakteriologiske Institutt, National Hospital, Oslo, Norway
[s. 225 - 231]
AZİTROMİSİN: ANTİBİYOTİK TEDAVİSİNDE FARKLI BİR YAKLAŞIM
Azithromycin: A different approach to antimicrobial therapy

H.Erdal AKALIN
Medikal Danışman, Pfizer İlaçları A.Ş. Ortaköy, İSTANBUL
[s. 232]
TEDAVİ MALİYETİNDE GÜNCEL KAVRAMLAR
Contemporary notions in therapy cost

Lütfiye EROĞLU
İstanbul Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 233 - 235]
SAĞLIK EKONOMİSİ: TEMEL TANIMLAR
Health economics: Basic definitions

H. Erdal AKALIN
Medikal Danışman, Pfizer İlaçları A.Ş. Ortaköy, İSTANBUL
[s. 236 - 240]
TEDAVİ MALİYETİ İÇİNDE İLAÇ GİDERLERİ
drug expenditures in therapy costs

Süleyman ÇELİK
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, SAMSUN
[s. 241 - 242]
FARMAKOEKONOMİK ANALİZİN TEMELLERİ
Pillars of pharmacoeconomic analysis

İsmail ÜSTEL
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 243 - 251]
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE: İZOLASYON, TANI VE ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ
Streptococcus pneumoniae: Isolation, identification and antibiotic resistance

Deniz GÜR
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Sıhhiye, ANKARA
[s. 252 - 255]
KOMPLİKE ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARI
Complicated urinary system infections

Halit ÖZSÜT
İstanbul Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 256 - 257]
ÇOCUKLARDA KOMPLİKE ÜRİNER İNFEKSİYON
Complicated urinary infection in childhood

Cenk BÜYÜKÜNAL
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Pediatrik Üroloji Bilim Dalı, Cerrahpaşa, İSTANBUL
[s. 258 - 260]
KOMPLİKE ÜRİNER İNFEKSİYONLAR: ÜROLOJİK BAKIŞ AÇISI
Complicated urinary infections: Urological aspects

Ferruh ŞİMŞEK
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Altunizade, İSTANBUL
[s. 261 - 262]
KOMPLİKE İDRAR YOLU İNFEKSİYONLARININ TEDAVİSİ
Treatment of complicated urinary infections

Semra BOZFAKIOĞLU
İstanbul Tıp Fakültesi, İç hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Çapa, İstanbul
[s. 263 - 268]
LEŞMANYAZ: TEDAVİDE YENİ GELİŞMELER
Leishmaniasis: Progresses in therapy

Hasan S. Z. AKSU
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ADANA
[s. 269 - 275]
AKUT BARSAK İNFEKSİYONLARINDA TEDAVİ VE TEDAVİ SORUNLARI
Treatment problems of acute diarrhoea

Nedim ÇAKIR
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İnciraltı, İZMİR
[s. 276 - 279]
CERRAHİ PROFİLAKSİ: DOĞRU UYGULUYOR MUYUZ?


Deniz GÜZEY, , ,
Vakıf Gureba Hastanesi, 2.Cerrahi Kliniği, Aksaray, İSTANBUL
[s. 280 - 281]
ANTİBİYOTİK BİYOYARARLANIMI


Yağız ÜRESİN
İstanbul Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 282 - 285]
ÇOCUK SİNÜZİTLERİ VE TEDAVİDEKİ SORUNLAR


Nermin BAŞERER
İstanbul Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 286 - 288]
MEDİKAL PROFİLAKSİ


Hakan LEBLEBİCİOĞLU
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, SAMSUN
[s. 289 - 295]
ANTİBİYOTİK KONTROL KOMİTESİNİN ETKİNLİKLERİ


Semra ÇALANGU
İstanbul Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 296 - 297]
HASTANE DIŞINDA ANTİBİYOTİK KULLANIMI


Murat AKOVA
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA
[s. 298 - 299]
MAKALE YAZMA VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL UNSURLAR


Yavuz BOZFAKIOĞLU
İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 300 - 304]
DİYABET VE İNFEKSİYON


Nevin DİNÇÇAĞ
İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Diabet Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 305 - 307]
SEPSİSTE İNFLAMATUAR CEVAP VE YENİ TANIMLAMALAR


Mustafa TİRELİ
SSK Tepecik Hastanesi, 3.Cerrahi Kliniği, İZMİR

4Lütfen eksik ve hatalı sayıları bize bildiriniz.

Copyright © 2017, ANKEM      powered by LookUs & OnlineMakale