ANKEM Dergisi Telif Hakkı

Yayınlanmak üzere Dergimize gönderilen çalışmalar, daha önce herhangi bir şekilde yayınlanmamış veya herhangi bir yere yayınlanmak üzere gönderilmemiş, özgün çalışma niteliği taşımalıdır. Kişiler çalışmalarını gönderirken, çalışmanın kısmen veya tamamen, herhangi başka bir platformda daha önce yayınlanmadığı, yayın için değerlendirmede bulunmadığını beyan etmekle yükümlüdür. Aksi bir durumla karşılaşıldığında ilgili yaptırımlar uyarınca yazar durumdan sorumlu tutulacaktır.
Yazarlar çalışmalarının yayın hakkını ANKEM Dergisi’ne vererek kabul edilmesi durumunda ANKEM Dergisi’nde yayınlanmasını kabul etmiş olurlar. yayınlanan materyal üzerinde yazarın kullanım hakları "Creative Commons Attribution License (Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International CC BY-NC-ND)" lisansına uygun olarak devam eder. Yazar/yazarlar telif hakkını saklı tutar ancak ticari haklarını dergiye devrederler.
Derginin yayın süreçleri, Uluslararası Tıbbi Dergileri Editörler Kurulu (ICMJE), Dünya Tıbbi Editörler Derneği (WAME), Bilim Editörleri Konseyi (CSE), Yayın Etiği Kurulu (COPE), Avrupa Bilim Editörleri Derneği (EASE) ve Ulusal Bilgi Standartları örgütü (NISO) kılavuzları uyarınca yürütülür.
Yazarların, basılı ya da elektronik formatta yardımcı resimler, tablolar ya da diğer her türlü içerik dahil daha önce yayımlanmış içeriği kullanırken telif hakkı sahibinden izin almaları gereklidir. Bu konudaki yasal, mali ve cezai sorumluluk yazarlara aittir.
Dergimize çalışma gönderecek yazarlar, "ANKEM DERGİSİ YAZAR ONAY-YAYIN HAKKI DEVİR ve ÇIKAR ÇATIŞMASI BEYAN FORMU " belgesini doldurmalıdır. Yazar(lar) doldurdukları formu ıslak imza ile imzalamalıdır. İmzalanan form taranarak ilk başvuru sırasındaDergiPark’a yüklenmeli ve istendiğinde posta aracılığı ile gönderilmek üzere yazarlar tarafından saklanmalıdır..