ANKEM Dergisi Yıl:2023 Cilt:37 Sayı:1

Cilt 37 • Sayı 1 • 2023  
Metin Başlık ve Yazarlar
İçindekiler
ANKEM Dergisi Yazım Kuralları

ANKEM Dergisi Cilt 37 Sayı 1 Tam Baskı (Tek PDF)

ANKEM Dergisi Cilt 37 Sayı 1 (Kapak)

[s. 01-06]
COVID-19 Hastalarında NLR, d-NLR ve PLR'nin Hastalık Ciddiyeti Açısından Değerlendirilmesi

Evaluation of NLR, d-NLR, and PLR in Terms of Disease Severity in COVID-19 Patients

Muhammed BEKÇİBAŞI1, Eyüp ARSLAN2, Ömer Faruk ÖNDER3
1. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, DİYARBAKIR
2. Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank E.A. Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İSTANBUL
3. Bismil Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, DİYARBAKIR

 

[s. 07 - 17]
Bir Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin COVID-19 Pandemisinde El Yıkama Davranışları

Hand Washing Behaviours of First Year Students of a Medical Faculty in the COVID-19 Pandemic


Esra ÇINAR TANRIVERDİ1, Sara SALCAN2
1. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, ERZURUM
2. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, ERZİNCAN

[s. 18 - 27]
İstanbul’da Bir Şehir Hastanesinde İzole Edilen Üriner Sistem Patojenleri ve Antibiyotik Direnç Profillerinin Değerlendirilmesi

Evaluation of Urinary System Pathogens and Their Antibiotic Resistance Profiles Isolated in a City Hospital in Istanbul


Betül Naz KALYONCU, M. Esra KOÇOĞLU, Tuncer ÖZEKİNCİ, R. Tuba BİÇER, Gülden AYDIN, Neslihan ÖNDER, Merve ÖZMEN
1. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL

[s. 28 - 32]
Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Klinik İzolatlarının Hızlı Belirlenmesi İçin StaResMet®’in Performansının Değerlendirilmesi

Performance Evaluation of StaResMet® for Rapid Identification of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Clinical Isolates


Dr Kübra YILDIRIM1,2
1. Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Toplum Beslenmesi Anabilim Dalı, ANTALYA
2. Akdeniz Üniversitesi Verem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, ANTALYA

[s. 33 - 37]
OLGU SUNUMU: COVID-19 Tedavisinin Nadir Yan Etkisi: Femur Başı Avasküler Nekrozu

A Rare Side Effect of COVID-19 Treatment: Avascular Femoral Necrosis

Arda KAYA1, Hüseyin Aytaç ERDEM1, Dündar SABAH2, Tansu YAMAZHAN1, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN1
1. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
2. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İZMİR