ANKEM Dergisi Yıl:2023 Cilt:37 Sayı:2

Cilt 37 • Sayı 2 • 2023  
Metin Başlık ve Yazarlar
İçindekiler
ANKEM Dergisi Yazım Kuralları

ANKEM Dergisi Cilt 37 Sayı 2 Tam Baskı (Tek PDF)

ANKEM Dergisi Cilt 37 Sayı 2 (Kapak)

CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINDA ANKEM DERNEĞİ

[s. 38-48]
Çocuk Hematoloji/Onkoloji Hastalarında Pseudomonas spp. Kan Dolaşım Enfeksiyonlarının Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Evaluation of the Characteristics of Pseudomonas spp. Bloodstream Infections in Pediatric Hematology/Oncology Patients

Gizem GÜNER ÖZENEN1, Aybüke AKASLAN KARA1, Miray YILMAZ ÇELEBİ1, Fahri Yüce AYHAN2,Tuba Hilkay KARAPINAR3, Yeşim OYMAK3, Nurgül KARAKAYA3, Bengü DEMİRAĞ3, Nuri BAYRAM1,İlker DEVRİM1
1.S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi E. ve A. Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İZMİR
2.S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi E. ve A.  Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği,İZMİR
3.S.B.Ü. Dr, Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi E. ve A.  Hastanesi, Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Kliniği, İZMİR

 

[s. 49 - 56]
Yoğun Bakım Ünitelerindeki Sağlık Hizmetiyle İlişkili Enfeksiyonlar ve Antimikrobiyal Direnç: İkinci ve Üçüncü Basamak Hastanenin Karşılaştırılması

Nosocomial Infection and Antimicrobial Resistance in Intensive Care Units: Comparison of Secondary and Tertiary Hospital


Tuba İLGAR1, Uğur KOSTAKOĞLU1, İlknur Esen YILDIZ1, Fatma ŞAHİNOĞLU ATMACA2, Zehra YILMAZ3,Mehtap KUNTAY2, Ayşe ERTÜRK1
1. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, RİZE
2. Rize Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, RİZE
3. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, RİZE

[s. 57 - 64]
Ventilatör İlişkili Pnömoni Etkeni Karbapenem Dirençli Klebsiella pneumoniae ve Pseudomonas aeruginosa İzolatlarında Seftazidim-Avibaktamın İn Vitro Etkinliği

In Vitro Efficacy of Ceftazidime-Avibactam in Carbapenem Resistant Klebsiella pneumoniae and Pseudomonas aeruginosa Isolates as Causative Agents of Ventilator-Associated Pneumonia

Neslihan ARICI1, Nilgün KANSAK1, Rıza ADALETİ1, Sümeyye İLHAN1, Rumeysa ÖZDEMİR1, Seniha ŞENBAYRAK2, Sebahat AKSARAY3
1. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune E. ve A. Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, İSTANBUL
2. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune E. ve A. Hastanesi, Enf. Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji, İSTANBUL
3. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL

[s. 65 - 67]
OLGU SUNUMU: İdrar Yolu Enfeksiyonu Etkeni Olarak Streptococcus pneumoniae 

Streptococcus pneumoniae as a Causative Agent of Urinary Tract Infection

Fatma GÜNBEY1, Ayşe ALICI1
1. Tatvan Devlet Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, BİTLİS