ANKEM Dergisi Yıl:2023 Cilt:37 Sayı:3

Cilt 37 • Sayı 3 • 2023  
Metin Başlık ve Yazarlar
İçindekiler
ANKEM Dergisi Yazım Kuralları

ANKEM Dergisi Cilt 37 Sayı 3 Tam Baskı (Tek PDF)

ANKEM Dergisi Cilt 37 Sayı 3 (Konu İndex)

ANKEM Dergisi Cilt 37 Sayı 3 (Yazarlar İndex)

ANKEM Dergisi Cilt 37 Sayı 3 (Bilimsel Hakemlere Teşekkür)

[s. 68-73]
Ljungan Virusun (Parechovirus B) Kemiricilerde Moleküler Yöntemle Araştırılması

Investigation of Ljungan Virus (Parechovirus B) in Rodents by Molecular Methods

Mahmut Cem ERGON1, Mert ERDİN2,3, Ferhat MATUR4, Mustafa SÖZEN5, Ceylan POLAT2,6, Tuğçe GÜNKAN7,
İbrahim Mehmet Ali ÖKTEM1

1.Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
2.Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
3.University of Helsinki, Faculty of Medicine, Medicum, Department of Virology, Helsinki, FİNLANDİYA
4.Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
5.Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Zooloji Anabilim Dalı, ZONGULDAK
6.Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
7.Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ZONGULDAK

 

[s. 74 - 81]
Tüberküloz Hastalarından 2014-2022 Yılları Arasında İzole Edilen Mikobakterilerin Anti-Tüberküloz İlaç Duyarlılıkları

Anti-Tuberculosis Drug Susceptibility of Mycobacteria Isolated from the Patients with Tuberculosis between 2014 and 2022


Yusuf YAKUPOĞULLARI, Barış OTLU, Mehmet Sait TEKEREKOĞLU, Alper POLAT

1. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MALATYA

[s. 82 - 88]
Mycobacterium tuberculosis İzolatlarının Birinci Seçenek Anti-Tüberküloz İlaçlara Duyarlılığının Yeni Bir Agar Besiyeri ile Test Edilerek Değerlendirilmesi

Evaluation of Drug Susceptibility Testing of Mycobacterium tuberculosis Isolates Against First Line Antituberculosis Drugs With a New Agar Medium

Pooya SALEHI MOHARER1, Kübra YILDIRIM2,3,4, Ahmet Yılmaz ÇOBAN2,3,4
1.Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, ANTALYA
2.Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, ANTALYA
3.Akdeniz Üniversitesi Tüberküloz Araştırma Merkezi, ANTALYA
4.Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoteknoloji Anabilim Dalı, ANTALYA

[s. 89 - 95]
Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Klebsiella pneumoniae İzolatlarında Sınıf 1, 2 Ve 3 İntegronların Araştırılması

Investigation of Class 1, 2 and 3 Integrons in Klebsiella pneumoniae Isolates from Various Clinical Samples

Ahmet ÇALIŞKAN1, Nilay GENÇ1, Sedef Zeliha ÖNER1, Melek DEMİR1, Hande ŞENOL2, İlknur KALELİ1
1.Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DENİZLİ
2.Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, DENİZLİ

[s. 96 - 102]
Dirençli Bakteri Kolonizasyonu Taraması Yapılmasının Cerrahi Alan Enfeksiyonu Açısından Önemi

Impact of Multidrug-resistant Bacteria Colonisation Screening on Surgical Site Infections

Hüseyin Kemal RAŞA1, Melda ÖZDAMAR2, İpek Değer KARAMAN3, Elif HAKKO4
1.Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi, Genel Cerrahi, KOCAELİ
2.Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji, KOCAELİ
3.Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi, KOCAELİ
4.Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları, KOCAELİ

[s. 103 - 108]
Çok İlaca Dirençli Gram Negatif Bakterilerdeki SeftazidimAvibaktam Duyarlılığının Araştırılması 

Investigation of Ceftazidime-Avibactam Susceptibility in Multidrug Resistant Gram Negative Bacteria

Emel AKBAŞ1, Banu Hümeyra KESKİN2, Hande KAYMAN1, Dilek YEKENKURUL3, Emel ÇALIŞKAN1,
Şükrü ÖKSÜZ1, İdris ŞAHİN1
1.Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DÜZCE
2.Zonguldak Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, ZONGULDAK
3.Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DÜZCE