ANKEM Dergisi Yıl:2024 Cilt:38 Sayı:1

Cilt 38 • Sayı 1 • 2024  
Metin Başlık ve Yazarlar
İçindekiler
ANKEM Dergisi Yazım Kuralları

ANKEM Dergisi Cilt 38 Sayı 1 Tam Baskı (Tek PDF)

[s. 1-12]
Naif Kronik Hepatit B Tedavisinde Tenofovir Alafenamid: Tek Merkezli Retrospektif Çalışma

Tenofovir Alafenamide in Naive Chronic Hepatitis B Treatment: A Single-Center Retrospective Study

Uzm Dr Cihan SEMET1 
1.İnegöl Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, BURSA

 

[s. 12 - 17]
Dışkı Örneklerinden İzole Edilen Campylobacter Türlerinin İn Vitro Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi ve Makrolid Direncinin Genotipik Yöntemlerle Saptanması

Determination of In Vitro Antibiotic Susceptibility of Campylobacter species Isolated from Stool Samples and Detection of Macrolide Resistance by Genotypic Methods


Gülşen HAZIROLAN, Gizem EKİZ, Hazal GÜR, Şeyma DEMİRSOY, Yakut AKYÖN YILMAZ

1. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA

[s. 18 - 23]
Palyatif Servis Hastalarının Çeşitli Klinik Örneklerinde Üreyen Bakteriler ve Antibiyotik Direnç Oranları

Bacteria Grown in Various Clinical Samples of Palliative Service Patients and Antibiotic Resistance Rates

Metin ÖZDEMİR
1.Samsun Gazi Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, SAMSUN

 

[s. 24 - 29]
NÖROSİFİLİZ: ÜÇ OLGU*

Meltem TÜĞDÜR CEYLAN, Derya KAYA, Cansu TOL, Tansu YAMAZHAN, Hüsnü PULLUKÇU, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN
1.Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR