Ankem Dergisi

ANKEM Dergisi 1987 yılından bu yana düzenli olarak yayınlanmaktadır. Yılda Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere üç kez yayınlanan Dergi, ağırlıklı olarak araştırma ve daha az sayıda derleme ve olgu sunumuna yer vermektedir.  Dergide yayınlanan çalışmalarla ilgili görüşler ve bunlara yayın sahibinin cevaplarına “Editöre mektup” bölümünde yer verilir. Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.

ANKEM Dergisi, ULAKBİM TR Dizin ve Türkiye Atıf Dizini (Türkiye Citation Index) tarafından dizinlenmektedir.

Amaç ve Kapsam

Antibiyotik ve Kemoterapi Derneği’nin yayın organı olan ANKEM Dergisi; bilim dünyasına katkıda bulunacak nitelikli bilimsel makaleleri yayınlamak amacı taşıyan hakemli bir dergidir.

ANKEM Dergisi'nin kapsamında; antimikrobiklere direnç başta olmak üzere mikrobiyoloji ve infeksiyon hastalıkları alanlarındaki çalışma, derleme, olgu sunumu, yayın tanıtması ve haberler bulunur.

Dergimize makale gönderecek yazarların Yayın Politikaları ve Yazım Kuralları bölümlerini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

ANKEM Dergisi açık erişim politikasını benimser, yayınlanmış makalelere PDF formatında ulaşabilirsiniz.